Kontaktní osoba:


Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
e-mail: reznickova@fd.cvut.cz
telefon: 224890729