Platební informace

Konfereční poplatky (vložné) se neplatí, v rámci konference bude poskytnuto občerstvení, oběd a konferenční materiály, včetně sborníku abstraktů. Ostatní náklady (dopravu a pobyt) si hradí účastníci.