Pokyny a informace pro autory

Pokyny pro autory

Příspěvky budou přijímány v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 4 strany, max. 11 stran formátu A4. Podrobné pokyny pro autory příspěvků jsou k dispozici v odstavci ke stažení. Autoři použijí pro vytvoření příspěvku přednostně šablonu pro LaTeX. Není-li to možné, odevzdají příspěvek ve formátu MS Word.

Ke stažení

Vyhlášení konference s pozvánkouPozvanka_SVK_2022.pdf
Pokyny pro autoryPokyny_pro_autory.pdf
Šablona pro LaTeXActa_Polytechnica_template.zip
Author Guidelines
Acta Polytechnica
AP_Guide_for_authors.pdf
Manuscript Example
Acta Polytechnica
AP-manuscript-example.pdf
Časopis Acta PolytechnicaOdkaz na stránky vydavatelství
Registrační formulářReg_form_2022.pdf
Prohlášení o původnosti příspěvkuAPP_Content_verification_2022.docx

Termíny:

Dvoustránková verze abstraktů pro tisk sborníku:22. 04. 2022
Odeslání finální verze příspěvku:16. 09. 2022

Adresa pro zasílání příspěvků:

modernizel22@fd.cvut.cz

Informace pro autory

Sborník abstraktů vyjde v elektronické verzi. Celé příspěvky budou uveřejněny v řadě časopisu Acta Polytechnica CTU Proceedings (s přiděleným ISSN a ISBN), který je předkládán k zařazení do databáze SCOPUS.